‏اینکه تو فکرت یکی باشه و کنارت یکی دیگه،بدترینشه ها!
‏نکنید این کارو...!