‏+ «ما را همه شب نمی‌برد خواب»

- مشکلتون چیه؟

+ گفتم دیگه

- منظورم اینه که چرا خوابتون نمی‌بره؟

+ می‌ترسم بیدار شم و ببینم همه چیز همون‌جوریه