حرفی‌ ، حدیثی داری تو فرم زیر بنویس ارسالو بزن 

اگه نمیخای بدونم کی هستی ، ارسال نظر به صورت ناشناس رو فعال کن