‏من هنوز نفهمیدم چرا وقتی از احساستون مطمئن نیستین میاین و به یکی میگید که دوستش دارید؟!