کسی که تورو نمیخواد، نمیخواد دیگه...

 

بیشتر از این غرورتو نشکن واسش...

 

خودتو خورد نکن...

 

تو خودت بشکن...

 

غصه بخور اما آویزونش نشووو...

 

میدونم خیلی سخته، شبا با خیالش میخوابی، صبح ها به عشق شنیدن

 

صداش بیدار میشی...

 

ساعتها عکسشو تو گوشیت تماشا میکنی،اشک میریزی...

 

ولی، برو...

 

بالاخره، یه روزی دلش

 

واست تنگ میشه...

 

یه روزی واس تک تک کارات،دلتنگیات، نگرانیات ،حرف زدنات... دلش تنگ

 

میشه...

 

بی صدا برو...

 

مگه دوستش نداری!؟ اینو بفهم ؛بودنت اذیتش میکنه...

 

پس بروووو

 

احساس میکنی داره میپیچونتت، جواب پیاماتو نمیده، بهت زنگ نمیزنه، نا

 

دیده میگیرتت...

 

بهتره بری...

 

یه روز جای خالیتو حس میکنه، یه روز تنها آرزوش میشی...

 

یک طرفه بودن همه چیز رو خراب میکنه!!

 

از خیابانش بگیر..!!!

 

تا احساسش...!!!

 

☜⇅حتی اگه ⇜دیـــوونشـــــــــم بـــــودی برو ⇝ مـــــــــــــــــــــــــغرور

 

باش...