‏یه دوست متاهلی داریم که امروز بچه‌ها وسط شوخی بهش گفتن توام که زن داری دیگه نمیای با ما الواتی، یهو جدی شد و گفت ازدواج من بهترین اتفاق زندگیم بود، اگه از این شوهرا نیستین زن نگیرید